Systemdokumentation

Systemet består av följande programdelar:

  • BL eBokföring
  • BL eFakturering (med kundreskontra)

Bägge programdelarna i systemet går att använda separat. Det finns även möjlighet att integrera delarna mot varandra, se nedanstående grafiska översikt.

Redovisningen kan med en SIE-fil överföras från BL eBokföring till fristående program, t ex:

  • BL Skatt – skatte och deklarationsprogram
  • BL Bokslut – bokslut och årsredovisningsprogram

Samtliga  funktioner och samband  finns beskrivna i den i systemet inbyggda manualen.

Skriv ut denna sida som pdf>>