Installation Linux

1. Klicka på nedladdningslänken blekonomi-linux.sh. Välj att spara filen. Vanligtvis sparas filen i mappen Downloads/Hämtningar i din hemmamapp.

2. Öppna ett terminalfönster och gå till mappen där filen sparats.

$ cd /home/minanvändare/Downloads

3. Gör den nedladdade filen exekverbar

$ chmod +x ./blekonomi-linux.sh

4. Kör igång installationsscriptet

$ ./blekonomi-linux.sh (obs, inte sudo!)

5. Följ instruktionerna på skärme

Starta BL Ekonomi

– licensnyckel och uppläggning av användare

  1. När programmet startas första gången ska du ange den licensnyckel som du fått i e-postmeddelandet ”Välkommen som användare”. OBS! Du som först vill testa programmet i 30 dagar kan välja att skapa en nyckel för testlicens.
  2. Programmet ska sedan startas om för att din licensnyckel ska aktiveras.
  3. När programmet startas igen ska du lägga in de användaruppgifter du kommer att använda när du loggar in i programmet.
  4. Nu kan du börja använda BL eBokföring!