Har du Java?

Det krävs för att du ska kunna köra BL Ekonomi. Så här gör du för att kontrollera om du har Java på din dator.

Mac:

Kontrollera det genom att gå till Program – Verktygsprogram och öppna programmet Terminal och vid promten skriva:

java –version

Observera att det ska vara ett mellanslag mellan java och minustecknet, men inte mellan minustecknet och version. Tryck enter. Då kommer du att se vilken Java du har installerad. Om det står Java 1.6.X betyder det att du har Java 6 och då behöver du uppdatera till Java 7 eller senare.

Du kan installera Java 8 från nedanstående länk.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Du kan installera Java 7 från nedanstående länk.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Windows:

För dig som kör Windows kommer kontroll av Javaversion och eventuell installation av Java att ske automatiskt när du installerar BL Ekonomi. Du behöver alltså inte själv göra någon kontroll.

Linux:
Öppna en terminal och skriv ”java -version” (utan citattecken) och tryck enter.
Står det något i stil med:

”java version ”1.6.0_23″
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11pre) (6b23~pre11-0ubuntu1.11.10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b11, mixed mode)”

Då har du Java, (versionsnumret kan variera).

Om det däremot står att du kan installera t ex openjdk-6-jre-headless så är det inte installerat ännu och du följer helt enkelt instruktionerna för att göra det, eller går till ”Programcentral för Ubuntu” (exemplet från Ubuntu 11.10).
Det kan också stå: ”bash: java: command not found” vilket betyder att du måste installera java (exemplet från Crunchbang Linux) vilket enklast görs i synaptic i det här fallet.
Då det finns massor av distributioner av Linux hänvisar vi till respektive distributions hemsida/forum för att få hjälp med javainstallationen.