Frigör ett fönster

Om du har fler än en bildskärm till din dator är det smidigt att kunna frigöra fönster i programmet och flytta till en annan skärm. Detta gör du genom att klicka på titel-listen på ett fönster, t ex Organisationer och dra fönstret till önskad plats på skärmen.

Snabbkommandon i Mac – OS X

Snabbkommandon  i Mac fungerar på liknande sätt som i Windows men istället för Ctrl-tangenten använder du Cmd-tangenten (även kallad kommando eller kringla) och istället för Alt använder du Ctrl.

För att göra det hela lite mer förvirrande för oss som kör Mac så fungerar inte Cmd + c eller Cmd + v. Javaklienten vill att du använder ctrl + c för kopiering i programmet. Utanför

 

Snabbkommandon i Windows och Linux

De flesta menyvalen har ett snabbkommando. Exempelvis är bokstaven A i Arkiv understruken – snabbkommandot för att öppna arkivmenyn blir då Alt + a. I menyn Visa är s understruket, därför ska du trycka Alt + s för att öppna den menyn. Därifrån kan du sedan använda piltangenterna för att markera de val du vill göra och trycka Enter eller TAB för att öppna ditt menyval.

Vissa funktioner har även snabbkommandon som du kan se under menyerna, t ex har Utskrift dagbok snabbkommmandot Ctrl + Shift + D.