Saknas saldon i förenklat årsbokslut?

Funktionen för Förenklat årsbokslut i BL Ekonomi utgår från att du har bokfört under året. Om du har bokfört strikt efter kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut ska du ha en bock i rutan ”Förenklat årsbokslut” i Organisationsuppgifternas flik Basuppgifter. Om du däremot har bokfört på andra konton från BAS-kontoplanen behöver du ta bort bocken för att saldona ska synas i rätt rutor.

Nu är version 4.0.12 här!

När du startar programmet får du upp en pratbubbla i höger hörn som talar om att det finns uppdateringar att hämta. Klicka på pratbubblan eller den lilla ikonen med en jordglob för att installera uppdateringarna. Observera att programmet behöver startas om för att slutföra installationen.

Självklart kan du också ladda ner och installera versionen från Ladda ner i menyn ovan.

Här kan du läsa om vad versionen innehåller.